top of page

WHAT IS REMIND

WAT IS REMIND

WAS IST REMIND

Remind stands for  : Robotic ePartner for Multitarget INnovative activation of people with Dementia

 

AAL Project number : AAL-2017-026

Start date : 1/10/2018

Duration : 3 years

The ReMIND project aims to enhance the quality of life of patients with mild neuro-cognitive impairments by  stimulating the cognitive and physical activity through music, pictures and physical exercises; to evoke positive moods and emotions and to support social interactions. The holistic ReMIND solution is an interactive combination of robot and tablet that integrates existing modules; (1) physical exercises in combination with music (James robot), (2) a
memory boosting bibliographical app (Keosity) and (3) a caregiver platform. The system is able to autonomously connect to additional supporting devices such as flat screens, computers, tablets and smartphones. This ICT solution will be validated together with 400+ participants (patients and caregivers) within evaluation trials under controlled conditions in two care centres. It is expected that the quality of life and mood will ameliorate while cognitive and physical conditions will remain stabilised. This will additionally result in decreased stress for care givers and allow them to provide higher quality care. The business team consists of two SMEs which already have products on the market and a tertiary end-user group that includes patient organisations and policymakers. The project coordinator is already selling numerous robots throughout Europe in hospitals, care centres for older adults and schools. The goal is to extend the existing market to all European countries through selling or leasing the robot/tablet solution.

Remind staat voor  : Robotic ePartner for Multitarget INnovative activation of people with
Dementia, hetgeen in het Nederlands vrij vertaald neerkomt op “ Een robot e-partner voor een
meervoudig innovatieve activatie van personen met dementie”
 
AAL Projectnummer : AAL-2017-026

Startdatum : 1/10/2018
Duur : 3 jaar

​Het ReMIND project heeft als doel om de levenskwaliteit van patiënten met milde
neurocognitieve aandoeningen te verbeteren door het stimuleren van de mentale en fysieke
activiteit door middel van muziek , foto’s en fysieke oefeningen; door het opwekken van een
positief humeur en positieve emoties en door het helpen bij sociale interacties. De holistische
ReMIND oplossing is een interactieve combinatie van een robot met een tablet waarbij
bestaande modules worden geïntegreerd; (1) fysieke oefeningen in combinatie met muziek
(James, robot), (2) een geheugen stimulerende biografische app (Keosity) en (3) een
zorggever platform. Het systeem kan autonoom connecteren met bijkomende ondersteunende
apparaten zoals flat screens, computers, tablets en smart phones. Deze ICT oplossing zal
gevalideerd worden bij 400+ deelnemers (patiënten en zorgverleners) in zorgcentra in 3
landen. We verwachten dat de levenskwaliteit en het humeur zullen verbeteren terwijl de
mentale en fysieke condities gestabiliseerd worden. Dit zal tegelijkertijd zorgen voor een
verminderde stress bij zorgverstrekkers waardoor ze een hogere kwaliteit aan zorg kunnen
verlenen. Het business team bestaat uit 2 KMOs die reeds een product op de markt hebben en
uit tertiaire eindgebruikers die bestaan uit patiëntenorganisaties en beleidsmakers. De project
coördinator verkoopt reeds zeer veel robots in Europa aan hospitalen, zorgcentra voor
bejaarden en aan scholen. Het doel is om de bestaande markt uit te breiden over gans Europa
door de verkoop/verhuur van deze robot/tablet oplossing.

Remind steht für: Robotic ePartner for Multitarget INnovative Activation for people with Dementia (Robotisch-elektronischer Partner für vielseitige innovative Aktivierung für Menschen mit Demenz)

AAL Projektnummer: AAL-2017-026

 

Startdatum: 1.10.2018

Dauer: 3 Jahre


 

Das Projekt ReMIND zielt darauf ab, die Lebensqualität von PatientInnen mit leichten neurologisch-kognitiven Beeinträchtigungen zu verbessern, indem es die kognitive und körperliche Aktivität durch Musik, Bilder und körperliche Übungen stimuliert, positive Stimmungen und Emotionen hervorruft und soziale Interaktionen unterstützt. Die ganzheitliche ReMIND-Lösung ist eine interaktive Kombination aus Roboter und Tablett, die bereits bestehende Module integriert: (1) körperliche Übungen in Kombination mit Musik (durch den James-Roboter), (2) eine Gedächtnisverstärkung durch eine Biografie-App (Keosity) und (3) eine Betreuerplattform. Das System ist in der Lage, sich autonom mit weiteren unterstützenden Geräten wie Flachbildschirmen, Computern, Tablets und Smartphones zu verbinden. Diese ICT-Lösung wird zusammen mit mehr als 400 TeilnehmerInnen (PatientInnen und Pflegepersonal) im Zuge von Evaluationsstudien unter kontrollierten Bedingungen in zwei Pflegezentren validiert. Es wird erwartet, dass sich die Lebens- und Stimmungsqualität verbessert, während die kognitiven und physischen Bedingungen stabil bleiben. Darüber hinaus soll der Stresspegel für die Pflegekräfte sinken und ihnen eine qualitativ hochwertigere Versorgung ermöglichen. Das Geschäftsteam besteht aus zwei KMU, die bereits Produkte auf dem Markt haben, und einer tertiären EndverbraucherInnengruppe, der PatientInnenorganisationen und politische EntscheidungsträgerInnen angehören. Der Projektkoordinator verkauft bereits zahlreiche Roboter in ganz Europa in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und Schulen. Ziel ist es, den bestehenden Markt auf alle europäischen Länder auszudehnen, indem die Roboter-/Tabletlösung verkauft oder geleast wird.

IMG_4939-bewerkt.jpg

This project is funded by

Dit project wordt gefinancierd door

Dieses Projekt wird finanziert von

IMG_4939-bewerkt.jpg
bottom of page